Jak korzystać z interaktywnych map?

1. Włącz w telefonie DANE

2. Włącz w telefonie NFC   

3. Przyłóż telefon do wybranego na mapie punktu oznaczonego kropką

4. Przytrzymaj ok. 2 sekund

5. Odczytaj w telefonie informację na temat wybranego obiektu!