Kolorowe Jeziorka - jedno z najpiękniejszych miejsc Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Położone są na północnym zboczu Wielkiej Kopy w pobliżu miejscowości Wieściszowice. Na tym terenie rozmieszczone są trzy jeziorka: purpurowe, błękitne i zielone.Niesamowite zabarwienie wody jeziorek stwarza wręcz bajkowy nastrój. Kolor wód jest związany z występowaniem różnych związków chemicznych.

Wszystko to dzięki górnictwu, a ściślej - łupkom pirytonośnym, które były przyczyną rozwoju kopalni na tym obszarze od XVIII do XIX wieku. Dlatego możemy podziwiać dziś ten piękny zakątek, który po zaprzestaniu prac wydobywczych „przejęła" z powrotem przyroda.

Na terenie Kolorowych Jeziorek powstała ścieżka dydaktyczna „Zielonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka", stworzona przez nauczycieli i uczniów Gimnazjum Publicznego w Marciszowie oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Marciszów. Z pewnością dostarczy ona odwiedzającym to miejsce turystom cennych informacji dotyczących jeziorek, sztolni oraz przyrody wokół nich.

Historia kopalni na terenie obecnych Kolorowych Jeziorek szerzej opisana została w historii górnictwa ( o Rudawach-Kopalnie,minerały).

Purpurowe Jeziorko jest to zalane wyrobisko po kopalni, której otwarcie było 1785 roku i nosiła nazwę „Nadzieja”. Eksploatowano tutaj z łupków łyszczykowych (o zawartości do 20 % siarki) piryt.Górna część wyrobiska ma długość ok. 400 m, szerokość ok. 200 m i wypełniona jest niesamowitego koloru ciemnoczerwoną wodą.

Kolor wody zapoczątkował nazwę tego zbiornika.

Błękitne Jeziorko
Zalega w niewielkim wyrobisku powyżej Purpurowego Jeziorka na wysokości około 635 m. W 1793 roku została otwarta kopalnia „Nowe Szczęście”. Po opuszczeniu wyrobiska woda zalała je, tworząc błękitne jeziorko. Stawek jest niewielki, jego średnica wynosi 30-50 m.

 

Zielone Jeziorko
Jest ono najwyżej położnym jeziorkiem, na wysokości około 730 m. Powstało w wyrobisku po kopalni o nazwie „Gustav Grube”. Wydobywano z niej łupki pirytonośne od 1790 roku, następnie przerabiano je na siarczan miedzi i żelaza, a potem na witrol. Prace w kopalni trwały do roku 1902. Po opuszczeniu kopalni woda zalała wyrobisko, tworząc zielony stawek. W okresach suszy często zanika.

 

Więcej przecztasz na Portalu RudawyJanowickie.pl